fbpx

Un bon posicionament web permet a les empreses gaudir d’una ubicació privilegiada en els motors de cerca. Aquest és un dels elements principals d’una bona pàgina web, encara que la seva importància i l’estratègia a seguir en aquest aspecte variarà en funció de les necessitats de disseny i situació de cada Pime als cercadors. A Media Needs Reus apostem per un bon SEO, essencial per a augmentar la eficàcia del missatge de casa Pime i augmentar el nombre de clients potencials.

Pimes ja conegudes pels seus clients donen menys importància al posicionament web SEO, donant protagonisme a la seva imatge, independentment que la seva estructura de pàgina web sigui negativa pels motors de cerca.

A Media Needs Reus tractem de mirar quina és la necessitat de cada empresa, per després dissenyar i crear el contingut de la seva pàgina web en funció a aquestes, donant més o menys pes al posicionament SEO en relació  a altres aspectes. Un dels punts forts de la nostra empresa és saber convertir aquest contingut en llegible i analitzable pels principals motors de cerca com Google. Una pàgina web pot tenir un text clar, entenedor i excel·lent gramaticalment, però, pot no ser eficient pel seu posicionament. Per això, us oferim l’oportunitat de poder adaptar el vostre contingut a tot allò que necessita la teva web per tal que tingui un bon posicionament.

Això s’aconsegueix mitjançant la redacció SEO, que consisteix a situar en el primer lloc a una web mitjançant l’ús d’escriptura natural, frases claus i informació d’interès.

Tots els que tenen un lloc en internet pretenen millorar el seu posicionament web, tenir major visibilitat, generar major número de visitants i, sobretot, ser la primera opció d’informació sobre un determinat tema al moment que un usuari realitzi una cerca i que aquesta ho porti directament al seu web.

Com s’aconsegueix?

Existeixen normes, orientacions i recomanacions per identificar els punts claus de redacció SEO. Aquí us deixem alguns consells:

– Escriptura senzilla: escriu amb naturalitat, com si el lector estigués escoltant una interessant conversa entre amics, que tingui informació veritable, actualitzada amb textos curts i una extensió correcta pel tipus de contingut.

– Investiga el tema:  domina el tema i coneix sobre el que escriuràs.

– Enllaçar paraules clau, posar negretes, saber el moment en el que utilitzar les paraules clau dins dels primers paràgrafs i els sinònims o paraules més adequades per a cada idioma.

– Organitza el teu article amb títols i subtítols ben desenvolupats i amb contingut interessant sobre el tema.

× Com et podem ajudar? Parlem?