fbpx

Moltes persones pensen que amb una pàgina web n’hi ha prou perquè la seva empresa tregui rendiment a Internet. Però qualsevol negoci té una gran oportunitat davant seu per utilitzar múltiples eines de màrqueting online i plataformes que ajudin a multiplicar la seva actuació Online i en conseqüència, els seus beneficis econòmics i d’imatge.

Per a això, és clau tenir en compte els punts següents, entre altres consells:

1. La planificació és essencial per a la viabilitat d’una empresa a la xarxa. Qualsevol acte de comunicació 2.0 ha de fer-se seguint una estratègia comunicativa concreta i en funció del teu públic objectiu i clients potencials. Un pla en el qual les accions SEO i de posicionament web, així com l’execució en xarxes socials i altres plataformes quedi totalment detallat.

2. El màrqueting Online haurà d’anar sempre de la mà amb la imatge corporativa d’una empresa i a la seva forma d’actuar. En les nostres accions, hem de tenir en compte la imatge que vol transmetre una empresa i actuar en funció d’ella. El context de la nostra organització, terreny d’actuació, clients i objectiu comercial hauran de ser coses a tenir molt en compte en l’elaboració dels nostres missatges i promocions.

3. Cal personalitzar els missatges i les accions per a cada plataforma en la qual es comunica. L’interès d’un usuari de Facebook, Twitter o Linkedin és diferent i per tant, hem d’adequar la nostra comunicació perquè sigui efectiva i compleixi amb el nostre objectiu en tots els terrenys.

4. Hem d’aportar valor a través dels nostres continguts i mantenir obert el canal de comunicació amb l’usuari per a futurs contactes. Com més hagi interactuat amb nosaltres un client, més receptiu serà davant una possible venda. Hem d’humanitzar l’empresa i aconseguir que el client se senti part d’ella i del seu èxit.

5. Actuar mitjançant promocions a través d’aplicacions mòbils cada vegada més comunes i establir contactes amb els principals canals de promoció del teu sector per intentar atreure nous clients.

6. En el cas de vendre un producte a través d’internet, s’han de donar totes les facilitats possibles i eines necessàries per facilitar els procesos de venda i que el client tingui una experiència de compra satisfactòria. La compra ha de ser un procés fàcil i ràpid, per evitar que el client finalment no tingui dubtes i actuï.

7. Hem de motivar al client perquè comparteixi els teus continguts o simplement mostri la seva satisfacció en relació amb la Pime. Un client satisfet és la clau de tota estratègia de màrqueting Online, ja que podria repetir compra o fins i tot recomanar la marca través del boca a boca o les xarxes socials.

× Com et podem ajudar? Parlem?