fbpx

Les xarxes socials a la nostra empresa poden jugar un paper molt important. Des de l’aparició d’Internet, l’entorn ha mostrat un canvi pràcticament radical. L’aparició de les xarxes socials han marcat un abans i un després en les estratègies de màrqueting de les empreses que, s’han hagut d’adaptar a la revolució del màrqueting 2.0 i incloure el social media en el seu pla estratègic de màrqueting.

No obstant això són moltes les empreses i marques, sobretot Pimes del sector retail, que encara no s’han adonat de la importància d’aquestes.

Els clients estan a internet i més a les xarxes socials, si parlem de dades, segons l’últim informe presentat per l’IAB Spain al gener de 2015, podem dir que a Espanya ja són 14 milions d’internautes, de 18 a 55 anys, els quals són usuaris de xarxes socials, sent Facebook la xarxa social per excel·lència quant al seu ús i seguida per Spotify, Youtube i twitter, en aquest mateix ordre. D’aquests 14 milions d’usuaris 1 de cada 4, és a dir 3,5 milions, són seguidors de marques i participen en concursos amb freqüència, per tant, una dada que les empreses no haurien de deixar passar.

Però, quins beneficis aporten les xarxes socials a la nostra empresa?

Són diversos els beneficis que les xarxes socials poden aportar a la nostra empresa, però sempre haurem de tenir en compte que per a això s’haurà de seguir un estratègia ben planificada, on quedin clares nostres accions, els nostres objectius i que aquests siguin mesurables per poder monitoritzar els nostres resultats. De gens servirà obrir un compte a qualsevol xarxa social i no anem a seguir una estratègia o molt pitjor, si no anem a tenir una presència activa, ja que donarà una imatge de negoci estancat.

4 beneficis que presenten les xarxes socials a la nostra empresa

Posicionament: Si ja hem comentat que les xarxes socials no passen desapercebudes, tampoc ho fa per al cercador Google, i molt menys ho fa la seva xarxa social +Google, no podem afirmar que existeixi un algorisme per a això, però estem segurs que una bona reputació, contingut compartit, etc., ajuda en el posicionament del website.

Abast: Ja hem esmentat el nombre d’usuaris de les xarxes socials, per tant amb una bona estratègia, un bon engagement i bons evangelitzadors de nostra marca/empresa pot fer que els nostres missatges i continguts arribin a molts més usuaris, cosa que no aconseguirem si únicament tenim únicament un website ja que seria com si tinguéssim un gran aparador però no converséssim amb els nostres clients.

alcance

Engagement: Sempre amb una bona estratègia, transparència i un toc d’humanitat, aconseguirem crear compromís entre la marca/empresa i els usuaris, la qual cosa crea certa fidelitat i motivació perquè els nostres usuaris defensin i se sentin part d’ella.

Atreure tràfic web i/o aconseguir leads: Existeixen diferents accions, que hauran de quedar establertes en el nostre pla de social media, amb les quals podrem redirigir al nostre públic cap a la nostra pàgina web, una landing page amb un formulari, etc.

Aquestes són solament quatre dels beneficis que us volíem destacar, evidentment existeixen un nombre major de beneficis, que ens volem reservar, si vols conèixer-los solament has de posar-te en contacte amb nosaltres. I recordar com hem esmentat anteriorment que per aconseguir resultats cal seguir una bona estratègia, ja que sinó els beneficis poden ser contraproduents, per això, si no comptem amb els recursos necessaris, posar l’estratègia de social mitjana de la nostra empresa en mans de professionals externs, pot ser l’elecció més encertada.

× Com et podem ajudar? Parlem?